Công Ty Điêu Khắc Đá Vĩ Hương Hân Hạnh Vinh Dự Được Tạo Tác Công Trình Bác & Tượng Đài Bảo Vệ Tổ Quốc Nhân Dịp Lễ Kỷ Niệm 45 năm Ngày Thành Lập Trường GDS III-Cục C10-Bộ Công An

Ngày viết bài: 26/06/2022 Xem:
Công Ty Điêu Khắc Đá Vĩ Hương Hân Hạnh Vinh Dự Được  Tạo Tác Công Trình Bác & Tượng Đài Bảo Vệ Tổ Quốc Nhân Dịp Lễ Kỷ Niệm 45 năm Ngày Thành Lập Trường GDS III-Cục C10-Bộ Công An

Tượng cao 3mét

Tượng Đài Bảo Vệ Tổ Quốc Bằng Đá Trắng Cẩm Thạch Nguyên Khối

Tượng Đài Bảo Vệ Tổ Quốc Bằng Đá Trắng Cẩm Thạch Nguyên Khối