Tượng Quan Âm Tự Tại

Cơ Sỡ Điêu Khắc Vĩ Hương chuyên tạo dựng các Tượng Quan Âm Tự Tại uy tín nhất tại Đà Nẵng.

Danh hiệu Quán tự tại có ý nghĩa là chỉ cần chúng ta chịu khó quán chiếu chính mình, không để thân tâm động trước thất tình lục dục, những cám dỗ của hồng trần thì ngay giờ phút đó bản thân chúng ta đã thành tựu được tự tại rồi.


Khi ngắm nhìn Tượng đá Quán Tự Tại thì trong mỗi cảm nhận về Quán Tự Tại là sự ung dung, tự do tự tại và hết sức nhẹ nhàng của Mẹ Quan Âm.

Quý vị muốn thỉnh tượng Quan Thế Âm Tự Tại, hãy liên hệ ngay với Vĩ Hương.

 

MỜI QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline 1: 0905.261182
Hotline 1: 0905.820506